Prsne mišice

Vaje za prsne mišice (klikni)

Prsne mišice so sestavljene iz dveh delov. Velika (Pectoralis major) in mala (Pectoralis minor) prsna mišica.

Velika prsna mišica (musculus pectoralis major) izvira s ključnice, prsnice in s hrustancev tretjega do petega rebra. S kito se pripenja na greben velike grče nadlahtnice. Sestavljena je iz treh delov pars sternocostalis, pars clavicularis, pars abdominalis. Mišica dela sprednjo pazdušno gubo, je primikalka zgornjega uda in ga obrača navznoter.

Mala prsna mišica (musculus pectoralis minor) je tanka trikotna mišica, ki se nahaja pod veliko prsno mišico. Izvira iz medialnega roba korakoida lopatice ter se narašča na anteriorni del zgornjega roba 3-5 rebra. Mišica priteguje lopatico, priteguje ključnico navzdol in naprej. Je tudi pomožna inspiracijska mišica.

 

Chest_Muscle

 

Podključnična mišica (musculus subclavius) je majhna trikotna mišica, ki se nahaja med ključnico in prvim rebrom. Skupaj z veliko in malo prsno mišico tvori sprednjo pazdušno steno. Podključnična mišica poteza ključnico navzdol in medialno, ter skrbi za stabilnost sternoklavikularnega sistema.

 

musculus-subclsvius

 

Vaje za prsne mišice (klikni)