Mišice rok

 

biceps12

bicepsmuscle

Sprednja stran nadlahti: dvoglava nadlaktna mišica ali biceps ( Biceps brachii) leži na sprednji strani nadlakta in izvira z dvema glavama iz lopatice, dolga iznad ramenskega sklepa, kratka pa iz lopatičnega kljuna. Pripenja se na grčo koželjnice (Tuberositas radii). Je fleksor komolčnega sklepa in po moči glavni supinator podlakta.

(VAJE ZA BICEPS)


triceps1

triceps2

 

Zadnja stran nadlahti: troglava nadlaktna mišica ali triceps (Musculus triceps brachii) je mišica nadlakti sestavljena iz treh glav (caput longum, caput laterale in caput mediale). Najkrajša je medialna glava, ki jo prekrivata dolga in lateralna glava. Med medialno in lateralno glavo je brazda radialnega živca in globoke nadlahtične arterije. Dolga glava izvira iz tuberculuma infraglenoidale lpatice, lateralna in medialna pa iz dorzalne ploskve nadlahtnice. Pripenja se na olecranon podlahtnice. Troglava nadlaktna mišica skrbi za ekstenzijo oz. izteg komolčnega sklepa.

Mišice rok so torej sestavljene iz upogibalk in iztegovalk komolčnega sklepa. Na sprednji strani nadlahti se nahajajo upogibalke na zadnji strani nadlahti pa iztegovalke komolca.

(VAJE ZA TRICEPS)