Mišice ramen

 

shoulder-muscles

Deltasta imenovana tudi trikotna mišica (musculus deltoideus) je trikotne oblike in izvira s ključnice, kolčice in grebena lopatice. Prirašča se na deltasto grčavino na lateralni strani nadlahtnice.
 
Mišica kot celota odmika (abducira) nadlaket do horizontale, sprednji snopi izvajajo anteverzijo in notranjo rotacijo, zadajšnji snopi pa retroverzijo in zunanjo rotacijo.
 
Skrbi za stalen stik sklepnih površin v ramenskem sklepu. Deltoidno mišico (Deltoid) delimo na tri dele in sicer na sprednji, srednji in zadnji del.

shoulder_muscle_group

Nadgrebenčnica (musculus supraspinatus) je mišica rotatorne manšete. Izvira iz jame nad grebenom lopatice ter se narašča na veliko grčo nadlahtnice. Nadgrebenčnica je pomembna odmikalka ramenskega sklepa, sodeluje pa tudi pri zunanji rotaciji.

Podgrebenčnica (musculus infraspinatus) je mišica rotatorne manšete. Izvira iz jame nad grebenom lopatice ter se narašča na veliko grčo nadlahtnice. V področju mišice je sinovialna vreač, bursa musculi infraspinati subtendinea. Skupaj z malo okroglo mišico skrbi za zunanjo rotacijo in primikanje v ramenskem sklepu.

Mala okrogla mišica (musculus teres minor) je mišica rotatorne manšete. Izvira iz lateralnega roba lopatice ter se narašča na veliko grčo nadlahtnice. Skupaj z podgrebenčnico skrbi za zunanjo rotacijo in primikanje v ramenskem sklepu.

Podlopatična mišica (musculus subscapularis) je mišica rotatorne manšete. Izvira iz fosse subscapularis na lopatici ter se narašča na malo grčo nadlahtnice. Podlopatična mišica sodeluje pri notranji rotaciji in primikanju v ramenskem sklepu.